O specjalizacji

Specjalizacja przeznaczona jest dla wszystkich osób zainteresowanych nabyciem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz dla osób pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej. Ukończenie specjalizacji, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej jest jednoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
Uczestnicy nabywają również niezbędną wiedzę z podstaw prawa, finansów publicznych oraz podstaw zarządzania placówką pomocy społecznej.

Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej