MGR PIOTR POLOK

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

 

WYKSZTAŁCENIE

 • Studia Podyplomowe, Akademia Polonijna w Częstochowie, kierunek: Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej (2009-2010)
 • Studia Podyplomowe, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, kierunek: Doradca zawodowy (2003-2005)
 • Studia Podyplomowe, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, kierunek: Pedagogika stosowana (2001-2002)
 • Studia wyższe, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Historia, specjalność: archiwistyka (1989-1994)
 • Dyplomowany pracownik socjalny

PEŁNIONE FUNKCJE

 • wykładowca na kierunkach pedagogika i praca socjalna w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka (od 2015)
 • pracownik socjalny, kierownik sekcji i koordynator projektów współfinansowanych ze środków UE w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach (1996-2013)
 • kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
 • Odznaczony przez Prezydenta RP za działalność zawodową na polu pomocy społecznej Brązowym Krzyżem Zasługi w 2009 oraz Srebrnym Orderem za Długoletnią Służbę w 2015 r.

DOROBEK NAUKOWY

 • Grupowe formy pracy socjalnej z bezrobotnymi realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Psychologia. Badania i aplikacje, (red.) Zofii Ratajczak Tom 2, U.Śl. Katowice 1998.
 • Grupowe formy pracy socjalnej w MOPS Katowice. Na przykładzie zajęć aktywizujących dla bezrobotnych i turnusów terapeutycznych, w: Pracownik socjalny jako profesjonalista, MOPS, Katowice 1998 (współautor).
 • Współdziałanie – jako element kształtowania warunków sprzyjających rozwiązywaniu problemów bezrobocia, w: Teoretyczne i praktyczne aspekty przeciwdziałania bezrobociu w gminach, Wyd. GWH Katowice 2002.
 • Animacja Lokalna. Sylwetka animatora lokalnego, w: Synergia – Rozwój i wsparcie, wyd. Otawa Group Katowice 2011.
 • Siła i niemoc. O roli współpracy przyczynach niewydolności aktualnych rozwiązań systemowych w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej. Raport z badań w ramach projektu „Bliźniaki czy rywale”, Współpraca PUP i OPS w powiatach grodzkich w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej (współautor), Śląskie Centrum Wydawniczo-Handlowe „Lexdruk”, Rybnik 2011.
 • Społeczne aspekty rewitalizacji – próba włączenia, w: „Rewitalizacja miejskich obszarów funkcjonalnych”, praca zbiorowa pod red. Tomasza Ciska, Piekary Śląskie 2014.

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Diagnostyka środowiska społecznego (ćwiczenia)
 • Teorie pracy socjalnej (ćwiczenia)
 • Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej (wykłady, warsztaty, ćwiczenia)
 • Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy powiatu i województwa (ćwiczenia)

HOBBY

 • Muzyka poważna, beletrystyka, film
Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej