DR RAJMUND MORAWSKI

Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

socjolog, pedagog, psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia.

WYKSZTAŁCENIE

 • Wyższe: studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, Instytut Socjologii w Krakowie
 • Podyplomowe studia pedagogiczne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Podyplomowe studia: Zarządzanie Oświatą
 • szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień w Małopolskim Ośrodku Szkoleń Terapeutów Uzależnień przy szpitalu specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

OBSZARY ZAINTERESOWANIA NAUKOWEGO

 • praca socjalna, 
 • socjologia problemów społecznych-uzależnień, 
 • socjologia kultury.

PEŁNIONE FUNKCJE

 • Adiunkt
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego o/Katowice

DOROBEK NAUKOWY

 • R. Morawski, Rola grupy samopomocy w chorobie alkoholowej, w: „Praca socjalna”, nr 2, 2006.
 • A. Kracher, R. Morawski, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, PWSZ Racibórz 2007.
 • R. Morawski, T. Jemczura, W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu, PWSZ, Racibórz 2009.
 • R. Morawski, Tworzenie sieci wsparcia społecznego przez osoby zaburzone psychicznie (uzależnione od alkoholu) w procesie powrotu do zdrowia, w: J. Grotowska-Leder (red.), Sieci wsparcia społecznego, Wyd.UŁ, Łodź 2009.
 • R. Morawski, Prometeusz w opresji. O funkcjonowaniu społecznym pracownika socjalnego, WSP, Warszawa 2010.
 • R. Morawski, Zagrożenie ubóstwem wśród osób pracujących w województwie podlaskim, WUP, Białystok 2013.
 • T. Jemczura, R. Morawski, Organizacje społeczne wobec problemów społecznych, PWSZ, Racibórz 2011.

Projekty badawcze:

 • Funkcjonowanie psychospołeczne pracownika socjalnego.
 • Kompetencje społeczne pracowników socjalnych.
 • Style radzenia sobie ze stresem wśród pracowników socjalnych.
 • Style radzenia sobie ze stresem wśród żołnierzy GROM i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
 • Udział w projekcie badawczym 500+

PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 • Polityka społeczna, 
 • psychologia społeczna, 
 • socjologia wychowania i problemów społecznych, 
 • socjologia edukacji, 
 • stres i wypalenie zawodowe, 
 • elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, 
 • mediacje i negocjacje.
 • Koordynator III edycji Akademii Młodego Kierowcy we współpracy w Komendą Wojewódzka Policji w Katowicach.

HOBBY

 • Literatura klasyczna, poezja, malarstwo, muzyka klasyczna i heavy rock, Spadochroniarstwo – członek sekcji spadochronowej Aeroklubu Gliwickiego; Karate Kyokushin
Copyright © 2016-2017 Międzywydziałowy Instytut Pracy Socjalnej